14:25 EDT Thứ ba, 25/04/2017
Kế hoạch Tổ chức tuần “Giáo dục công dân - học sinh, sinh viên” cuối khoá cho sinh viên K39 (2013 - 2017)

Kế hoạch Tổ chức tuần “Giáo dục công dân - học sinh, sinh viên” cuối khoá cho sinh viên K39 (2013 - 2017)

Kế hoạch Tổ chức tuần “Giáo dục công dân - học sinh, sinh viên” cuối khoá cho sinh viên K39 (2013 - 2017)

Thông báo V/v bảo vệ luận văn tốt nghiệp của cao học khóa 19

Thông báo V/v bảo vệ luận văn tốt nghiệp của cao học khóa 19

K39 đi tham quan thực tế tại Đài khí tượng thuỷ văn Vinh - Nghệ An

K39 đi tham quan thực tế tại Đài khí tượng thuỷ văn Vinh - Nghệ An

K39 đi tham quan thực tế tại Đài khí tượng thuỷ văn Vinh - Nghệ An

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2016-2017

Thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2016-2017

Công văn về việc Khám sức khỏe cho SV K39

Công văn về việc Khám sức khỏe cho SV K39

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHOA VẬT LÝ KHÓA 39

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHOA VẬT LÝ KHÓA 39

Thông báo Điểm môn học GDTC của sinh viên K39

Điểm môn học GDTC của sinh viên K39

Thông báo số 2 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên năm học 2016-2017

Thông báo số 2 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KLTN VÀ THI CÁC MÔN THAY THẾ KLTN KHÓA K39

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KLTN VÀ THI CÁC MÔN THAY THẾ KLTN KHÓA K39


Các tin khác

1 2 3 ... 17 18 19  Trang sau