• Đội ngũ sinh viên ra trường đã và đang khẳng định được vị trí của mình trong xã hội. Có nhiều sinh viên là Hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông, một số là giám đốc các sở, ban ngành. Một số sinh viên ra trường không theo ngành giáo dục cũng đã phát triển tốt và có nhiều người là giám đốc các doanh nghiệp.
KHÁM PHÁ THÊM

Khoa được thành lập trong bối cảnh đất nước vừa hoàn toàn thống nhất. Điều kiện giảng dạy, học tập và đời sống còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên toàn thể cán bộ và sinh viên đã cố gắng và quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trưởng khoa trong thời kỳ này là các đồng chí:

1) TS. Phạm Khắc Chi (1975-1978)

2) TS. Nguyễn Bá Triêm (1978-1981)

3) TS. Phạm Gia Cửu (1981-1985

Thời kì này khoa đã dần ổn định, tích cực đẩy mạnh phong trào giảng dạy và học tập trong cán bộ và sinh viên. Với đội ngũ cán bộ trình độ kiến thức được nâng cao đáng kể. Đã có nhiều tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo trong và ngoài nước.

Về nghiên cứu khoa học, đã có nhiều bài báo được đăng ở các tạp chí trong và ngoài nước. Có nhiều công trình khoa học cấp Trường và cấp Bộ chất lượng cao.

Đội ngũ giáo viên được đào tạo đã phát huy được những phẩm chất truyền thống vốn có và đã khẳng định được uy tín và chất lượng đào tạo của khoa.

Lãnh đạo khoa trong thời kì này là các đồng chí:

1) TS. Trần Quốc Tuý (1985-1988)

2) TS. Đặng Xuân Hải (1988-1992)                                        

3) GVC. Trần San (1992-1993)

4) PGS. TS Tạ Tri Phương (1993-1997)

Năm đông nhất, Khoa Vật lý có tổng số 44 viên chức, giảng viên, đội ngũ giảng viên của khoa đang dần được trẻ hoá với độ tuổi 30 – 35.

Khoa có 4 tổ chuyên môn: Tổ Vật lý đại cương, Tổ Phương pháp dạy học, Tổ Vật lý lý thuyết và Tổ Vật lý Chất rắn và Kỹ thuật.

Khoa đào tạo cử nhân sư phạm các ngành: Vật lý, Kỹ thuật công nghiệp; CNKH Vật lý, hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học; đào tạo thạc sỹ 3 chuyên ngành: Vật lý chất rắn, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý, Vật lý lý thuyết & Vật lý toán; đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết & Vật lý toán. Qui mô đào tạo hàng năm khoảng gần 400 sinh viên, 50 học viên sau đại học.

Ngày nay khoa Vật lý Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã và đang khẳng định được vị trí và thương hiệu của mình trong xã hội. Số lượng TS và ThS của khoa ngày càng đông. Việc tự nâng trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của mỗi CBVC được coi là tất yếu. Sản phẩm của Khoa hàng năm được xã hội ghi nhận, Khoa được coi là địa chỉ đáng tin cậy trong đào tạo các chuyên gia KHGD.

Đội ngũ sinh viên ra trường đã và đang khẳng định được vị trí của mình trong xã hội. Có nhiều sinh viên là Hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông, một số là giám đốc các sở, ban ngành. Một số sinh viên ra trường không theo ngành giáo dục cũng đã phát triển tốt và có nhiều người là giám đốc các doanh nghiệp.

Lãnh đạo khoa trong thời kì này là các đồng chí:

1) PGS. TS. Tạ Tri Phương (1993-1997)               

2)  NGƯT. TS. Nguyễn Đồng Dũng (1997-2005)

3) PGS. TS. Nguyễn Thị Hà Loan (2005-2007)

4) TS. Nguyễn Thế Khôi (2007-2015)

5) PGS. TS. Nguyễn Văn Thụ (2015 – nay)

Lễ kỷ niệm 40 năm khoa Vật lý đào tạo tại Xuân Hòa - HPU2

ĐIỀU TRA THÔNG TIN VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP