by KVL
                                     BAN BIÊN TẬP NỘI SAN VẬT LÝ
Tổng biên tập

TS. Trần Quang Huy

Ban biên tập

TS. Nguyễn Văn Thụ

TS. Nguyễn Huy Thảo

ThS. Ngô Trọng Tuệ

ThS. Lê Khắc Quynh

ThS. Nguyễn Văn Dương

ThS. Trần Quang Huy

ThS. Hoàng Văn Quyết

ThS. Lê Thị Xuyến

Trình bày

CN. Trần Trung Hiếu

CN. Đào Quốc Việt

Editor-in-Chief

Tran Quang Huy, PhD

Editorial board

Nguyen Van Thu, PhD

Nguyen Huy Thao, PhD

Ngo Trong Tue, MSc

Le Khac Quynh, MSc

Nguyen Van Duong, MSc

Tran Quang Huy, MSc

Hoang Van Quyet, MSc

Le Thi Xuyen, MSc

Fouding editors

Tran Trung Hieu, BSc

Dao Quoc Viet, BSc

 

Nội san

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *