by KVL
                                     BAN BIÊN TẬP NỘI SAN VẬT LÝ
Tổng biên tập

TS. Trần Quang Huy

Ban biên tập

TS. Nguyễn Văn Thụ

TS. Nguyễn Huy Thảo

TS. Ngô Trọng Tuệ

TS. Lê Khắc Quynh

ThS. Nguyễn Văn Dương

TS. Trần Quang Huy

TS. Hoàng Văn Quyết

ThS. Lê Thị Xuyến

Trình bày

ThS. Trần Trung Hiếu

ThS. Đào Quốc Việt

Editor-in-Chief

Tran Quang Huy, PhD

Editorial board

Nguyen Van Thu, PhD

Nguyen Huy Thao, PhD

Ngo Trong Tue, PhD

Le Khac Quynh, PhD

Nguyen Van Duong, MSc

Tran Quang Huy, PhD

Hoang Van Quyet, PhD

Le Thi Xuyen, MSc

Fouding editors

Tran Trung Hieu, MSc

Dao Quoc Viet, MSc

Nội san

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *