by KVL

DANH SÁCH BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ UY TÍN

TRONG DANH MỤC ISI, SCI, SCIE NĂM 2018

KHOA VẬT LÝ

 

STT

Tên bài báo

Tài trợ

Tác giả

Tên tạp chí, Thứ hạng hoặc hệ số ảnh hưởng (IF)

Thời gian đăng bài

Đường link bài báo

Lĩnh vực/ngành khoa học

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6) (7)

Vật lý

1

The forces on a single interacting Bose–Einstein condensate Nguyễn Văn Thụ Physics Letters A

Q2

IF=1.863

26 April 2018 https://www.sciencedirect.com/

science/article/abs/pii

/S0375960118302056?via%3Dihub

Vật lý

2

Capillary-wave dynamics and interface structure modulation in binary Bose-Einstein condensate mixtures

 

Bộ GD&ĐT và NAFOSTED
Joseph O. Indekeu, Nguyen Van Thu, Chang-You Lin, and Tran Huu Phat

 

Physical Review A

Q1

IF=2.909

4 April 2018

 

https://journals.aps.org/pra/

abstract/10.1103/Phys

RevA.97.043605

Vật lý

3

Design Optimization of an Anisotropic Magnetoresistance Sensor for Detection of Magnetic Nanoparticles Đại học Quốc gia Hà Nội L.K. Quynh, B. D. Tu, C.V. Anh, N. H. Duc, A.T. Phung, T.T. Dung, and D. T. Huong Giang Journal of Electronic Materials

Q2-

IF: 1,566

11/2018.

 

https://link.springer.com/epdf/

10.1007/s11664-

018-6822-4?author_access_token

=cJkCROTteJFEItNVnE

hcrPe4RwlQNchNByi7wbcMAY

51FiehWdbN3s7Aa

TnE_COHB2AUtOYxysoVN

RUqyjNOuEefQDJ

Xrzb898UrMiIFy2WrpCc

AktdztDjdidzs7E3

QtpdSxjHjOHTFqOyOse

ENfA%3D%3D

doi: 10.1007/s11664-018-6822-4.

 

Vật lý

4

Investigation of thermodynamic and mechanical properties of AlyIn1-yP
alloys by statistical moment method
Quỹ

Nafosted

Đề tài, mã số

103.01-2014.12

Vu Thi Thanh Ha, Vu Van Hung, Pham Thi Minh Hanh, Nguyen Viet Tuyen, Tran Thi Hai, Ho Khac Hieu

Physica B: Condensed Matter

 

(IF=1,386)

3/2018 http://dx.doi.org/10.1016/j.phys

b.2017.06.017

 

Vật lý

 

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *