19:16 EST Chủ nhật, 19/11/2017

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

[Bản sửa đổi] Kế hoạch học chính trị cuối khoá của SV K38

Thứ sáu - 13/05/2016 23:11

Trường ĐHSP Hà Nội 2                                            LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ CUỐI KHÓA K38
        Khoa Vật lý   
                                   
                Tiết 1: 8h00 – 8h50, Tiết 2: 8h55- 9h45, Tiết 3: 9h50 - 10h40, Tiết 4:10h45-11h35, Tiết 5: 13h00-13h50 Tiết 6:13h55-4h45,Tiết7:14h50-15h40,
                            Tiết 8:15h45-16h35 Tiết 9:16h40-17h30,   Tiết 10:17h35-18h25,  Tiết 11:18h30-19h20, Tiết 12:19h25-20h15
 


STT Mã lớp học phần Địa điểm Người dạy Số tiết LT+BT,
CeminaTH
Thời gian hoc
Thứ 2
Tiết
Thứ 3
Tiết
Thứ 4
Tiết
Thứ 5
Tiết
Thứ 6
Tiết
1.  Học phần:  Tích hợp                                                         Số tiết: 20
 
                 
         
1 Lớp AC P207
Nhà học TN
Ngô Trọng Tuệ   78910,11,12        
P207
Nhà học TN
Ngô Trọng Tuệ     1234      
P207
Nhà học TN
Ngô Trọng Tuệ     78910,11,12      
P207
Nhà học TN
Ngô Trọng Tuệ       1234    
2 Lớp BD C14 Nguyễn Anh Dũng   1234        
 
C14 Nguyễn Anh Dũng       78910,11,12    
C12 Nguyễn Anh Dũng         1234
 
 
C12 Nguyễn Anh Dũng         5678910
 
 
2.  Học phần:  Kiểm tra đánh giá                               Số tín chỉ: 03
 
                  
         
  Lớp AC P207
Nhà học TN
Lê Thị Xuyến   1234        
    P207
Nhà học TN
Lê Thị Xuyến       5678910    
    P207
Nhà học TN
Lê Thị Xuyến         1234  
    P207
Nhà học TN
Lê Thị Xuyến         5678910  
  Lớp BD C14 Lê Thị Xuyến   5678910        
    C22 Lê Thị Xuyến     1234      
    C24 Lê Thị Xuyến     5678910      
    C14 Lê Thị Xuyến       1234    
 
                        Hà Nội, ngày       tháng       năm 2016

                   Trưởng khoa
 
 
 
                 Nguyễn Văn Thụ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn