02:21 ICT Thứ tư, 19/09/2018

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đăng ký học phần Giáo dục Thể chất 1, 2, 3

Thứ sáu - 07/10/2016 09:42
Căn cứ nhu cầu học lại, học cải thiện các học phần Giáo dục Thể chất 1, 2 và 3 của sinh viên Khóa 37, 38 và 39. Nhà trường thực hiện mở cổng tín chỉ đăng ký đợt 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017 dành cho sinh viên các khóa 37, 38 và 39 đăng ký các học phần Giáo dục Thể chất 1, 2 và 3. Các bạn sinh viên khóa 37, 38 và 39 có nhu cầu học cải thiện và học lại các học phần Giáo dục Thể chất thực hiện đăng ký trên cổng tín chỉ từ 14h ngày 07/10/2016 theo địa chỉ: http:tinchi.hpu2.edu.vn:81. (Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ UniSoft - Thiên An tinchi.hpu2.edu.vn). Sinh viên khóa 37 đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo. Xin xem thời khóa biểu chi tiết bên dưới mục tin này!


THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 38 VÀ 39
 
1. Học phần: Giáo dục Thể chất 1                      Số tín chỉ: 01                                    
 
 
Stt Mã lớp học phần Thời gian học Địa điểm Người dạy Số SV tối đa ở 01 lớp học phần SV thuộc khoa đăng ký
       1.    TC101.K38.39.HL-CT.1_LT Thứ 7
Tiết 1,2
Sân KTXS4   50  
       2.    TC101.K38.39.HL-CT.2_LT Thứ 7
Tiết 1,2
Sân KTXS4   50  
 

2.  Học phần: Giáo dục Thể chất  2                             Số tín chỉ: 01      

Stt Mã lớp học phần Thời gian học Địa điểm Người dạy Số SV tối đa ở 01 lớp học phần SV thuộc khoa đăng ký
       1.    TC102.K38.39.HL-CT.1_LT Thứ 7
Tiết 3,4
Nhà tập TT   50  
       2.    TC102.K38.39.HL-CT.1_LT Thứ 7
Tiết 3,4
Nhà tập TT   50  
 

3.  Học phần: Giáo dục Thể chất  3                             Số tín chỉ: 01      

Stt Mã lớp học phần Thời gian học Địa điểm Người dạy Số SV tối đa ở 01 lớp học phần SV thuộc khoa đăng ký
       1.    TC103.K38.39.HL-CT.1_LT Thứ 7
Tiết 6,7
Nhà tập TT   50  
 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn