07:22 EDT Thứ năm, 20/09/2018

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch Tổ chức tuần “Giáo dục công dân - học sinh, sinh viên” cuối khoá cho sinh viên K39 (2013 - 2017)

Thứ tư - 19/04/2017 22:31
KẾ HOẠCH

Tổ chức tuần “Giáo dục công dân - học sinh, sinh viên” cuối khoá cho sinh viên K39 (2013 - 2017)

            Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm học, nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức tuần “Giáo dục công dân - học sinh, sinh viên” cuối khoá học cho sinh viên K39 (2013 - 2017) với các nội dung sau:

1. Mục đích, yêu cầu

            Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Một số vấn đề về kỹ năng tìm kiếm việc làm giúp sinh viên định hướng tư tưởng đúng đắn, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ người giáo viên, người lao động khi kết thúc khóa học, tốt nghiệp ra trường.

2. Nội dung học tập

            - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

            - Nghị quyết 29-NQ/TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

            - Tham khảo một số kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên ra trường.

3. Thời gian học tập

            Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu học tập và làm bài thu hoạch từ ngày 08/5/2017 đến hết ngày 12/5/2017.

4. Tổ chức thực hiện

- Phòng CTCT-HSSV biên soạn tài liệu, câu hỏi ôn tập, đề kiểm tra và đăng tải trên Website của nhà trường.

- Sinh viên truy cập theo địa chỉ www.hpu2.edu.vn, mục “Tài liệu học tập GDCD-HSSV cuối khóa cho K39”, tự học và làm bài thu hoạch.

- Các khoa, Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2 triển khai, đôn đốc sinh viên thực hiện kế hoạch học tập; cử cán bộ thu bài thu hoạch và nộp về Phòng CTCT-HSSV vào ngày 12/5/2017 (Phòng 2.3 khu Hiệu bộ).

 
 
 
                              

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn