19:11 EST Chủ nhật, 19/11/2017

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm 2016

Thứ bảy - 09/04/2016 08:27
KẾ HOẠCH BẢO VỆ KLTN VÀ THI CÁC MÔN THAY THẾ KLTN KHÓA K38
 
I.QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
         Xem chi tiết tại đây.
            
II.KẾ HOẠCH BẢO VỆ KLTN
a)    Thời gian nộp khóa luận:
+  Nộp cho các thầy cô trong hội đồng chấm KLTN:
Mỗi sinh viên có một Hội đồng chấm riêng gồm 05 người. Sinh viên nộp cho mỗi thành viên 01 cuốn (bìa mềm). Thời gian nộp từ ngày 25.4 – 01.5.2016.
(DS hội đồng chấm KLTN xem trên VPK, hoặc website của khoa  từ 18.4 .2016)
b)    Thời gian bảo vệ KLTN
+ Tiểu ban VLCR &VLKT   
·       Chuyên ngành VLCR : 8h00, ngày 04.5.2016
·       Chuyên ngành VLKT : 14h00, ngày 04.5.2016
+ Tiểu ban VLLT                  :  8h00, ngày 05.5.2016
+ Tiểu ban VLĐC                  : 8h00, ngày 06.5.2016
+ Tiểu ban  PPDH                 : 8h00, ngày 06.5.2016
c)    Nộp bản chính thức của khóa luận:
Trong thời gian 01 tuần khi SV bảo vệ thành công KLTN, sinh viên sửa chữa theo góp ý của Hội đồng, sau đó tập hợp theo chuyên ngành để nộp.
·       Nộp về VPK: chỉ nộp file (.PDF) theo địa chỉ email: khoavatly.sp2@moet.edu.vn
·       Nộp về Thư viện:
1. Bản giấy: 01 bản in khóa luận (bìa cứng), có chữ ký của người hướng dẫn
2. Bản điện tử: 01 file khóa luận (.PDF),
          -  Bản giấy và bản điện tử trình bày theo đúng quy định và thống nhất về nội dung. File khóa luận bao gồm: Bìa chính + Bìa phụ + Mục lục + Danh mục các chữ viết tắt + Danh mục các bảng biểu + Nội dung khóa luận + Danh mục tài liệu tham khảo).
3. Hình thức thu và nộp:
- Các Khoa thu nhận theo lớp (hoặc chuyên ngành), nộp về Thư viện (Phòng
1.5- Phòng Nghiệp vụ Bổ sung), địa chỉ email: maitrangsp2@gmail.com.
III.KẾ HOẠCH THI CÁC MÔN THAY THẾ KLTN
            Trong tuần từ ngày 09 – 15/5/2016.
                                                                                                 BCNK

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn