09:09 EDT Chủ nhật, 19/08/2018

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch seminar tháng 6 năm 2016 của khoa vật lý

Thứ tư - 01/06/2016 21:41


TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA: Vật lí 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 06 /2016
 
TỔ: VLCR&KT

STT Tên báo cáo Tóm tắt báo cáo Người báo cáo Thời gian Địa điểm Ghi chú
1 Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt trong một số hệ vật liệu tiên tiến nhằm ứng dụng trong công nghệ làm lạnh bằng từ trường Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày một số kết quả nghiên cứu về hiệu ứng từ nhiệt (MCE) và các tính chất vật lý có liên quan của ba hệ vật liệu tiên tiến gồm: hợp kim Heusler, băng nguội nhanh vô định hình và perovskite nền manganite. Các kết quả nghiên cứu cho thấy các hệ vật liệu này có nhiều ưu điểm, hứa hẹn khả năng ứng dụng được trong công nghệ làm lạnh bằng từ trường.  TS. Trần Đăng Thành
Phòng Thí nghiệm trọng điểm, Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
14 h, Ngày 10/6/2016 Phòng seminar Khu nhà học thí nghiệm Tổ VLCR&KT, học viên cao học và những người quan tâm
2 Nghiên cứu và ứng dụng cảm biến khí trên cơ sở oxit kim loại cho đo đạc, cảnh báo và kiểm soát khí độc, khí cháy n Báo cáo trình bày tình nghiên cứu cơ bản, triển vọng và một số ứng dụng đã triển khai về cảm biến khí trên cơ sở oxit kim loại tại Viện Khoa học vật liệu. Trong đó, báo cáo trình bày tập trung vào ba loại cảm biến khí, gồm:
-          Cảm biến dạng độ dẫn điện
-          Cảm biến điện hóa
-          Cảm biến nhiệt xúc tác
Ngoài ra, chúng tôi sẽ gợi mở về các vấn đề liên quan đến khả năng hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo.
TS. Hồ Trường Giang
Phòng cảm biến và thiết bị đo khí, Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
15h30, Ngày 10/6/2016
 
Phòng seminar Khu nhà học thí nghiệm Tổ VLCR&KT, học viên cao học và những người quan tâm
TỔ: VLĐC
3 Những phát hiện mới về Pluto và các hành tinh lùn Báo cáo trình bày tổng quan về các hành tinh lùn và các phát hiện mới nhất về Pluto do New Horizons mới khám phá.   TS. Nguyễn Hữu Tình
Khoa Vật lý, ĐHSP HN2
14h00 ngày 16/6/2016 Phòng seminar Khu nhà học thí nghiệm Tổ VLĐC, học viên cao học và những người quan tâm
4 Sự sống ngoài Trái đất, câu hỏi đã có lời giải đáp? Báo cáo trình bày về đề tài được nhiều người quan tâm. Dựa trên những công bố mói của Nasa, liệu chúng ta có thể tuyên bố chắc chắn có sự sống ngoài Trái đất hay ko? TS. Nguyễn Hữu Tình
Khoa Vật lý, ĐHSP HN2
14h45 ngày 16/6/2016 Phòng seminar Khu nhà học thí nghiệm Tổ VLĐC, học viên cao học và những người quan tâm
 
TỔ: PPDH

STT Tên báo cáo Tóm tắt báo cáo Người báo cáo Thời gian Địa điểm Ghi chú
1 Phương pháp dạy học trên cơ sở vấn đề Tìm hiểu một số vấn đề chung về phương pháp dạy học trên cơ sở vấn đề Hán Thị Hương Thủy
Khoa Vật lý, trường ĐHSP Hà Nội 2
15h thứ 5
9/6/2016
VPK Tổ PPDH, học viên cao học và những người quan tâm
 
TỔ: VLLT

STT Tên báo cáo Tóm tắt báo cáo Người báo cáo Thời gian Địa điểm Ghi chú
1 Graphene and its onedimensional
patterns:from basic properties
towards applications
Graphene, a carbon material discovered in 2004 by a group of scientists at the University of Manchester, UK, has been attracting significant attention in both fundamental and applied studies. Due to the rapid increase in the number of articles on this material since its discovery, a range of readers, particularly those just beginning to learn about this material, are turning to various different sources. The purpose of this article is to create a bridge between the key aspects of this material in experimental and theoretical investigations, as well as in fundamental and applied studies, aiming to provide a basic understanding of this material for those who are new to it. ThS. Nguyễn Minh Vương
Khoa Vật lý, trường ĐHSP Hà Nội 2
10h, Ngày 16/6/2016 Văn phòng Khoa Vật lý Tổ VLLT, học viên sau đại học và những người quan tâm
2 Chuyển pha và hiệu ứng Casimir trong trường vô hướng phức với một chiều không gian rút gọn
 
        Báo cáo trình bày nghiên cứu về Chuyển pha và hiệu ứng Casimir trong trường vô hướng phức với một chiều không gian được rút gọn. Kết quả cho thấy chuyển pha thuộc loại 2 và hiệu ứng Casimir biểu hiện khá khác nhau trong hai trường hợp điều kiện biên tuần hoàn và phản tuần hoàn Ths. Nguyễn Thị Thắm
Tổ Vật lý đại cương, Khoa Vật lý, trường ĐHSP Hà Nội 2
9h, Ngày 16/6/2016
 
Văn phòng Khoa Vật lý Tổ VLLT, học viên sau đại học và những người quan tâm
  Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016
TL. NCKH&TB
 
 
 
 
Nguyễn Mẫu Lâm
 
Từ khóa: kế hoạch

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn