07:30 EDT Thứ năm, 20/09/2018

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch thi tiếng Anh A2 cho SV K39

Thứ hai - 04/09/2017 20:59
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Số: 567/TB-ĐHSPHN2-ĐT
   Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi tiếng Anh bậc 2 
theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
 
          Kính gửi: Các đơn vị trong trường.
 
          Nhà trường thông báo tổ chức thi tiếng Anh theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 (A2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, ban hành theo quyết định số 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; cụ thể như sau:      
          - Đối tượng: Sinh viên khóa 39.
          - Ngày thi: 08/9/2017, bắt đầu từ 7h30. Buổi sáng thi các kỹ năng: nghe, đọc hiểu, viết; buổi chiều thi kỹ năng nói.
          - Lệ phí dự thi: 60.000 đồng/sinh viên/lần thi (các đơn vị tổ chức thu và nộp lệ phí về Phòng Tài vụ đối với các thí sinh chưa nộp lệ phí dự thi).
          - Lệ phí cấp chứng chỉ: 40.000 đồng/sinh viên (áp dụng đối với sinh viên chưa đóng lệ phí cấp chứng chỉ ở các lần thi trước).
          - Địa điểm thi: Phòng D2.3.
          - Sinh viên đăng kí dự thi và nộp lệ phí tại văn phòng khoa.
          - Thời hạn đăng kí dự thi: trước ngày 07/9/2017.
          - Các đơn vị tổng hợp danh sách theo mẫu đính kèm và gửi về Phòng Đào tạo qua email của ông Hoàng Tiến Quang (quanght.sp2@gmail.com) trước 10h00 ngày 07/9/2017. 
          Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đúng kế hoạch.
         
         Nơi nhận:                                                                                                    
TL. HIỆU TRƯỞNG
           - Ban Giám hiệu (để b/c);                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
           - ĐANN 2020 Trường (để t/h);
           - TTTH & NN, TTKT và ĐBCLGD,
             Phòng ĐT, Phòng TV, các khoa (để p/h);
           - Lưu: HCTH, ĐANN, ĐT.                                                                                                     Phùng Gia Thế
 
 
 
 
 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn