02:47 ICT Thứ tư, 19/09/2018

Trang chủ » TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo v/v tổ chức học và thi học kì phụ, năm học 2015-2016

Thứ tư - 06/04/2016 22:27
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
PHÒNG ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                         
      Số:      /ĐT                         Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016
     
 
  
THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2015 - 2016
 
Kính gửi:
                   - Các khoa
                   - Trung tâm GDQP Hà Nội 2
                   - Bộ môn Tâm lí - Giáo dục
 
 
            Căn cứ kế hoạch đào tạo đại học năm học 2015 – 2016, nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học các học phần trong kỳ phụ cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2015 - 2016 như sau:

1. Đối tượng đăng ký

          - Đăng ký học lại: Áp dụng đối với sinh viên có học phần bị điểm F, F+ (bắt buộc học lại) hoặc có nguyện vọng học lại học phần có điểm từ điểm D trở lên ở các học kỳ trước để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy.

          - Đăng ký học vượt: Áp dụng đối với sinh viên có nguyện vọng rút ngắn thời gian học tập.

2. Khối lượng đăng ký và điều kiện mở lớp học phần

          - Mỗi sinh viên được phép đăng ký không quá 50 tín chỉ trong một năm học (đối với sinh viên K37, K38); không quá 48 tín chỉ trong một năm học (đối với sinh viên K39, K40, K41).

          - Lớp học phần được mở khi sinh viên đăng ký đủ số lượng theo quy định.

3. Nội dung công việc và thời gian thực hiện (dự kiến)

          STT Nội dung công việc
Thời gian thực hiện
Đối tượng thực hiện
                1              Khoa quản lý học phần đề nghị các học phần mở trong học kỳ phụ (căn cứ tình hình thực tế và số lượng sinh viên đăng ký) Từ ngày 10/4/2014 đến ngày 16/4/2016  
Khoa quản lý học phần
                2              Phòng Đào tạo tổng hợp, thông báo tới các khoa, bộ môn những học phần được mở lớp để đơn vị cử giảng viên giảng dạy. Từ ngày 18/4/2016 đến 20/4/2016 Phòng
Đào tạo
                3              - Phòng Đào tạo xếp thời khóa biểu các học phần chung, các học phần liên thông các ngành học.
- Các khoa xếp thời khóa biểu các học phần chuyên ngành khoa phụ trách.
Từ ngày 22/4/2016 đến 29/4/2016 Phòng
Đào tạo,
các khoa
                4              Sinh viên đăng ký học phần trên Cổng thông tin đăng ký tín chỉ Từ ngày 05/5/2016 đến 12/5/2016
(Không tổ chức dạy, học trong các ngày 30/6, 01-04/7/2016)
Sinh viên
                5              Tổ chức dạy và học Từ ngày 20/6/2016 đến 24/7/2016 Giảng viên,
sinh viên
                6              Lập kế hoạch thi Từ ngày 27/6/2015 đến ngày 29/6/2015 Phòng
Đào tạo,
các khoa
                7              Thi học kỳ phụ Từ ngày 25/7/2015 đến ngày 31/7/2015 Sinh viên
 
Thông tin chi tiết xin gửi về Phòng Đào tạo theo kế hoạch trên (Người nhận: ông Hoàng Tiến Quang; email: quanghtsp2@gmail.com).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị trao đổi trực tiếp với Phòng Đào tạo.

          Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- P. HT Trịnh Đình Vinh (để báo cáo);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Lưu ĐT.
 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 
 
 
 
 
Phùng Gia Thế
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn