09:11 EDT Chủ nhật, 19/08/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Lý lịch Khoa học

Hoang Van Quyet

Thứ hai - 21/09/2015 12:21
1. Các sách, giáo trình, sách chuyên khảo, bài báo khoa học đã công bố 
1.1. Sách, giáo trình
TT Tên sách, giáo trình Là tác giả hoặc 
đồng tác giả
Nơi xuất bản Năm xuất bản
1 Giáo trình thực hành điện học Đồng tác giả Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2007
2 Giáo trình thực hành quang học Đồng tác giả Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2007
1.2. Sách chuyên khảo
 TT Tên sách chuyên khảo Là tác giả hoặc 
đồng tác giả
Nơi          xuất bản Năm xuất bản
         
         
1.3. Các bài báo khoa học

1.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:      
                 
1.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:  01        
        
1.3.3. Số báo cáo  tham gia các hội nghị khoa học quốc tế:   

1.3.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nư­ớc: 03

1.3.5. Liệt kê các bài báo nêu trên theo thứ tự thời gian công bố, ưu tiên 5 bài báo tiêu biểu nhất:
 
TT Tên bài báo Là tác giả hoặc đồng tác giả Tên tạp chí         công bố Năm công bố
1 G - Deformed crystal lattice vibration Đồng tác giả Tuyển tập báo cáo hội nghị VLLT toàn quốc 2012
2 Trường vô hướng hấp dần trong mô hình thống nhất tương tác trên cơ sở lý thuyết tương đối rộng nhiều chiều Đồng tác giả Đăng toàn văn trong kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ toàn quốc 2012
3 Nambu-Goldstone modes of two imiscible Bose – Einstein condensates limitted by one soft wall Đồng tác giả Đăng toàn văn trong kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ toàn quốc 2015
4 Ripplon modes of two segregated bose-einstein condensates in confined geometry Đồng tác giả Communications in Physics 2016

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn