11:52 EDT Thứ bảy, 18/08/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Lý lịch Khoa học

Le Khac Quynh

Thứ hai - 21/09/2015 12:24
I. Các bài báo khoa học

1. Do Thi Huong Giang, Le Khac Quynh, Nguyen Van Dung and Nguyen Hoang Nghi, Magnetoelectric effects in piezoelectric/soft magnetic amorphous FeCo-based ribbon Composites, Journal of Physics: Conference Series 187 (2009) 012057.

2. L.K. Quynh, B.D. Tu, D.X. Dang, D.Q. Viet, L.T. Hien, D.T. Huong Giang, N.H. Duc (2016), Detection of magnetic nanoparticles using simple AMR sensors in Wheatstone bridge, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1 98-102 (ScienceDirect).

3. LT Hien, LK Quynh, VT Huyen, BD Tu, NT Hien, DM Phuong, PH Nhung, DTH Giang, NH Duc (2016), DNA-magnetic bead detection using disposable cards and the anisotropic magnetoresistive sensor, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 7, pp.045006.

4. Lê Khắc Quynh, Đỗ Thị Hương Giang Tăng cường hiệu ứng từ điện trên vật liệu tổ hợp băng từ Metglas/PZT, Tạp chí Khoa học  số 30, ĐHSP HN 2, 2014.

5. Nghiên cứu, chế tạo cảm biến phát hiện hạt từ dựa trên hiệu ứng từ điện trở dị hướng, Tạp chí Trường ĐHSP Hà Nội 2, số tháng 6, 2016.

6. Cảm biến đo từ trường thấp dựa trên hiệu ứng từ điện trở dị hướng Tạp chí Trường Đại học Thủ đô, số tháng 4, 2016.

II. Tham dự Hội nghị

1. Le Khac Quynh, Nguyen Hoang Nghi, Nguyen Van Dung, Do Thi Huong Giang, and N.H.Duc, Giant magnetoelectric in multiferroics using magnetric Fe and Co based ribbon and piezoelectric plate, The 6th Viet nam national conference on solid state physics and materials scicence, 2009, Da Nang, Vietnam.

2. Le Khac Quynh, Do Thi Huong Giang, Hiệu ứng từ điện trở trên vật liệu tổ hợp áp điện/bang từ mềm  vô định hình Fe76.5-x Crx B10 Si13,5( x = 0;2;4), Tạp chí Khoa học ĐHSP HN 2, 2010.

3. Nguyen Thi Ha Loan, Le Khac Quynh, The quantum statistics of R(q)-deformed crystal lattice vibration, Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 36, 2011, Quy Nhơn.

4. Bùi Đình Tú, Đỗ Thị Hương Giang, Đồng Quốc Việt, Nguyễn Xuân Toàn, Trần Mậu Danh, Lê Khắc Quynh, Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Hữu Đức, Nghiên cứu, chế tạo cảm biến đo từ trường thấp dạng cầu wheatstone dựa trên hiệu ứng từ điện trở dị hướng, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8, 2013, Thái Nguyên.

5. Dinh Tu Bui, Thi Thuy Nguyen, Quoc Viet Dong, Khac Quynh Le, Xuan Toan Nguyen,  Mau Danh Tran , Thi Huong Giang Do, Huu Duc Nguyen, The fabrication and studies wheastone bridge sensor based on magnetoresistive effects for digital compass application and Biochip, International Symposium on Nano - Materials, Technology and Applications, 2014, Hanoi, Vietnam.

6. L.K. Quynh, B.D. Tu, D.X. Dang, D.Q. Viet, N.H. Duc, L.T.Hien, D.T.Huong Giang, Fabrication and investigantion of magnetic sensor based on anisotropic magnetoresistance effect for magnetic beasds detection, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9, 2015, Tp. Hồ Chí Minh.

7. Nguyễn Xuân Toàn, Đặng Xuân Đăng, Lê Khắc Quynh, Bùi Đình Tú, Nguyễn Hữu Đức và Đỗ Thị Hương Giang, Cảm biến từ trường siêu nhạy dựa trên hiệu ứng từ điện cho việc phát hiện nhanh các hạt từ kích thước nano, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9, 2015, Tp. Hồ Chí Minh.

8. Nguyễn Văn Tuấn, Lê Khắc Quynh, Nguyễn Hữu Đức, Đỗ Thị Hương Giang Tăng cường độ nhạy của biến đo từ trường 2D dựa trên hiệu ứng từ-điện theo nguyên tắc mạch từ khép kín, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9, 2015, Tp. Hồ Chí Minh.

9. Phạm Anh Đức, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Khắc Quynh, Nguyễn Hữu Đức, Đỗ Thị Hương Giang, Chế tạo và nghiên cứu màng mỏng từ - điện terfecohan cấu trúc nano, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9, 2015, Tp. Hồ Chí Minh,.

10. L.K. Quynh, B. D. Tu, D. Q. Viet, N. T. Thuy, N. X. Toan, T. M. Danh, N. H. Duc, D. T. H. Giang, Research, manufacturing optimal tructure sensor measure the low magnetic fild structure wheatstone brigdge base on anistropic magnetoresistance effects, The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application, 2015, Vung Tau, Vietnam.

11. Lê Khắc Quynh,  Nguyễn Xuân Toàn, Bùi Đình Tú, Trần Tiến Dũng, Đỗ Thị Hương Giang, Nuyễn Hữu Đức, Nghiên cứu, chế tạo cảm biến dựa trên hiệu ứng Hall phẳng (PHE), Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 10, 2017, Tp. Huế.
 
12. D.T. Huong Giang, N.H. Duc, N.V. Tuan, N.X. Toan, V.N. Thuc, L.K. Quynh
P.A. Tuan, N.B. Bien, Thiết bị đo huyết áp liên tục không xâm nhập dựa trên cảm biến từ - điện độ nhạy cao, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 10, 2017, Tp. Huế.
 
13. Nguyễn Văn Tuấn, Lê Khắc Quynh, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Đức, Đỗ Thị Hương Giang, Mô phỏng tối ưu cấu hình cho cảm biến từ trường hoạt động dựa trên hiệu ứng từ - điện, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 10, 2017, Tp. Huế.
 

III. Đề tài nghiên cứu

1. Chế tạo, nghiên cứu vật liệu có hiệu ứng từ-điện dựa trên vật liệu tổ hợp băng từ Metglas/PZT dạng tấm với các hình dạng khác nhau, Đề tài KHCN cấp cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2014).

2. Nghiên cứu, chế tạo cảm biến dựa trên hiệu ứng từ-điện trở dị hướng mục đích phát hiện hạt từ ứng dụng cho chip sinh học, Đề tài KHCN cấp cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2016).

Những tin cũ hơn