08:37 EDT Thứ tư, 26/09/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Lý lịch Khoa học

Le Thi Xuyen

Thứ hai - 21/09/2015 12:21
1.     Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

-         Cuộc thi: Tài năng khoa học trẻ trường ĐHSP Hà Nội 2 (tháng 12/2015)
-         Họ tên sinh viên: Lê Thị Huê, Dương Thị Yến, Đặng Thị Thảo
-         Tên đề tài: Xây dựng phần mềm hỗ trợ học sinh tự ôn tập chương “Chất khí”- Vật lí 10 THPT.
-         Giải: Nhì

2.     Đề tài cơ sở

-         Tên đề tài: Phát triển kĩ năng dạy học định luật vật lí cho sinh viên sư phạm vật lí, C.2015.08.
-         Thành viên tham gia: Lê Thị Xuyến (chủ nhiệm), Nguyễn Thế Khôi
-         Cấp quản lí: ĐHSP Hà Nội 2.
-         Cơ quan chủ trì: ĐHSP Hà Nội 2.
-         Năm nghiệm thu: 11/2016.
-         Xếp loại: Tốt

3.     Bài báo

-         Lê Thị Xuyến, Đề xuất các biện pháp phát triển kĩ năng xây dựng logic khoa học hình thành kiến thức về một định luật vật lí. Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2, tháng 8 năm 2016.

-         Phạm Xuân Quế, Lê Thị Xuyến, Đề xuất giải pháp kiểm tra đánh giá kĩ năng dạy học các kiến thức Vật lí trong dạy học học phần “Thiết kế và thực hành hoạt động dạy học vật lí” cho sinh viên sư phạm vật lí ở các trường sư phạm. Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội, số 6 năm 2015.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn