09:11 EDT Chủ nhật, 19/08/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Lý lịch Khoa học

Nguyen Anh Dung

Thứ hai - 21/09/2015 12:24
  Full name: Nguyen Anh Dung
Degree: MSc
Email: nadungsp2@gmail.com
Phone: +84 98 894 40 81
Address: Faculty of Physic - HPU2


Research

- Tổ chức hoạt động nhận thức tự chủ, tích cực của học sinh trong dạy học vật lí ở trường THPT.

- Xây dựng hệ thống bài tập nhằm kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS trường PT.

- Sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học vật lí ở trường PT

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt
đầu/Năm
hoàn thành
Đề tài cấp
(NN, Bộ, ngành,
trường)
Trách nhiệm
tham gia trong
đề tài
1 Tổ chức hoạt động nhận thức tự chủ, tích cực của học sinh trong dạy học
chương “Từ trường” Vật lí 11 – THPT.
2012-2013 Đề tài cơ sở, ĐHSP Hà Nội 2 Chủ nghiệm đề tài
2 Dạy học vật lí trung học phổ thông bằng hình thức B-learning.  2015 - 2015 Đề tài cơ sở, ĐHSP Hà Nội 2 Đồng tác giả
3 Quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn vật lí cho học sinh trung học phổ thông 2016 Đề tài cơ sở, ĐHSP Hà Nội 2 Đồng tác giả

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Khai thác các thiết bị đã thanh lí tại phòng thí nghiệm Vật lý ở các trường sư phạm 2009 Tạp chí thiết bị giáo dục
2 Tổ chức hoạt động nhận thức tự chủ, tích cực của học sinh trong dạy học
chương “Từ trường” Vật lí 11 – THPT.
2013 Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2
3 Xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm trong phần “Động lực học chất điểm” nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh lớp 10 2016 Tạp chí thiết bị giáo dục
                                                                  Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn