09:10 EDT Chủ nhật, 19/08/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Lý lịch Khoa học

Nguyen Ngoc Tuan

Thứ hai - 21/09/2015 12:24
Full name: Nguyen Ngoc Tuan
Degree: MSc
Email: nntuan.sp2@gmail.com
Phone: +84 983848799
Address: Faculty of Physic - HPU2

I. Visiting Scientist 

I. Các bài báo khoa học

1. Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thế Lâm: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học Vẽ kỹ thuật – Công nghệ 11, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, năm 2008.

2. Lê Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Tuấn: Một số biểu hiện lạm dụng Công nghệ thông tin trong dạy học, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, năm 2013.

3. Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Huy Hoàng: Dạy học hợp tác qua mạng ở đại học,
Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, năm 2013.

4. Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Huy Hoàng: Dạy học hợp tác qua mạng bằng công cụ Wiki, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, năm 2013.

5. Nguyễn Ngọc Tuấn: Dạy học hợp tác qua mạng bằng công cụ Google Groups ở đại học, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, năm 2013.

6. Nguyễn Ngọc Tuấn: Quy trình dạy học một môn học ở đại học thông qua mạng Internet theo định hướng dạy học hợp tác, Tạp chí giáo dục, năm 2014.

7. Nguyễn Ngọc Tuấn: Dạy học chủ đề Chất bán dẫn điện trong môn Kỹ thuật điện tử theo hướng hợp tác qua mạng, Tạp chí giáo dục và xã hội, năm 2015.

8. Nguyễn Ngọc Tuấn: Vận dụng dạy học hợp tác qua mạng với chủ đề Bộ đếm trong môn Kỹ thuật điện tử, Tạp chí giáo dục và xã hội, năm 2016.

II. Đề tài nghiên cứu

1. Nguyễn Ngọc Tuấn, Dạy học hợp tác qua mạng đáp ứng nguyên tắc và hình thức tổ chức dạy học theo học chế tín chỉ ở trường đại học trong môn Kỹ thuật điện tử, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 2014.


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn