09:11 EDT Chủ nhật, 19/08/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Lý lịch Khoa học

Nguyen The Lam

Thứ hai - 21/09/2015 12:17
Full name: Nguyen The Lam
Degree: Dr
Email: nguyenthelam2000@yahoo.com
Phone: +84 98 938 71 31
Address: Faculty of Physic - HPU2

 
 
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu / lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý kỹ thuật ở đại hoc 2007 Bộ Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu Sự tồn tại siêu dẫn trong sắt từ của vật liệu chuẩn hai chiều 2011 Bộ Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học ( bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo …) đã công bố
 
TT Tên công trình Thể loại Năm công bố Nơi công bố
 
1 Đỗ Trần Cát, Nguyễn Thế Lâm, Trạng thái sắt từ nửa kim loại trong siêu mạng loại II, Kỷ yếu hội nghị khoa học VLCR toàn quốc. Báo khoa học 1997 Việt Nam
2 Đỗ Trần Cát, Nguyễn Hoàng Nghị, Nguyễn Thế Lâm, Nguyễn Đồng Dũng, Nghiên cứu các tính chất điện tử vầ từ của một số vật liệu bất đẳng hướng, Tạp chí KHCN ĐHBK Hà Nội. Báo khoa học 1998 Việt Nam
3 Do Tran Cat, Nguyen The Lam, Influence of the third dimension on elcetronic and magnetic of quaisi-two-dimensional system, Proc. IWOMS’99 Hanoi Vietnam Báo khoa học 1999 Việt Nam
4 Do Tran Cat, Nguyen The Lam, Intenerant magnetism in quasi-two dimentional system, Proc. VGS’2000 Ho Chi Minh city Vietnam Báo khoa học 2000 Việt Nam
5 Nguyễn Thế Lâm, Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học vật lý-định luật Chales, Tap chí KH-ĐHSP Hà Nội 2 Báo khoa học 2008 Việt Nam
6 Nguyen The Lam, Influence of atom density on critical temperature Tc in high-Tc superconductor, Journal of science HPU2 Báo khoa học 2008 Việt Nam
7 Nguyễn Thế Lâm, Xây dựng các thí nghiệm ảo cho dạy học một số môn ở THCS, Tạp chí KH ĐHSP Hà Nội 2 Báo khoa học 2008 Việt Nam
8 Nguyen The Lam, Tran Thi Thu Hang, Antiferromagnetic-ferromagnetic phase trasistion  in quasi-two dimentional system. Journal of science HPU2 Báo khoa học 2009 Việt Nam
9 Pham Van Tong, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy,Vu Van Quang, Nguyen The Lam, Nguyen Van Hieu, In-situ decoration of Pd nanocrystals on crystalline
mesoporous NiO nanosheets for effective hydrogen gas sensors, International journal of hydrogen energy 38
Báo khoa học 2013 Anh (United Kingdom)
10 Hugo Nguyen, Chu Thi Quy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen The Lam, Nguyen Van Duy,Vu Van Quang, Nguyen Van Hieu, Controllable growth of ZnO nanowires grown on discrete islands ofAu catalyst for realization of planar-type micro gas sensors, Sensors and Actuators B 193 Báo khoa học 2014 Hà Lan
(Netherland)
11 Nguyễn Thế Lâm, Nguyễn Thị Duyên, Việt hóa thí nghiệm ảo khi dạy bài ‘vòng tuần hoàn của nước’ trong môn khoa học 4 ở tiểu học. Tạp chí GD&XH 49 (110) Báo khoa học 2015 Việt Nam
12 Nguyễn Thế Lâm, Nguyễn Thị Duyên, Mô hình hóa hệ thống tiêu hóa ở người cho day học bài trao đổi chất trong môn khoa học 4 ở tiểu học. Tạp chí GD&XH 50 (50) Báo khoa học 2015 Việt Nam
13 Nguyễn Thế Lâm, Mô hình hoa phổ hấp thụ của chấm lượng tử bán dẫn, Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam, tập 3 số 10 (2015) – ISSN 1859-4794. Báo khoa học 2015 Việt Nam
14 Nguyen The Lam, The BCC-FCC structural phase transistion in semimetal systems, VNU Journal of Science-Mathmatic-Physics, Vol. 31, No3, (2015) ISSN -0866-8612 Báo khoa học 2015 Việt Nam
15 Nguyễn Thế Lâm, Nguyễn Thị Duyên, Thiết kế thí nghiệm ảo trong  dạy học bài ‘ âm thanh’  môn khoa học 4 ở tiểu học, Tạp chí trường ĐHSP Hà Nội, Tập 60, số 1 (2015)-ISSN 2354-1075 Báo khoa học 2015 Việt Nam
16 Nguyễn Thế Lâm, Định hướng hình thành năng lực kỹ thuật trong dạy học công nghệ và vật lý ở trường phổ thông, Tạp chí trường ĐHSP Hà Nội, Tập 60, số 8D (2015)-ISSN 2354-1075 Báo khoa học 2015 Việt Nam
17 Nguyen The Lam, Quantum diffusion Monte Carlo method for low-dimensional systems, Journal of Science of HNUE Mathematical and Physical Sci., 2015, Vol. 60, No. 7, pp. 3-9 Báo khoa học 2015 Việt Nam
18 Chu Thị Quý, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thế Lâm, Nguyễn Đức Hòa, Chế tạo vật liệu WO3/Graphene nanocomposist bằng phương pháp thủy nhiệt nhằm cho cảm biến khí NH3, Hội nghị VLCR và vật liệu toàn quốc lần thứ 9 – SPMS2015 Báo khoa học 2015 Việt Nam
19 Nguyen The Lam, Calculation of Characteristics of the Single Electron Transistor, VNU Journal of Science-Mathmatic-Physics, Vol. 31, No 4, pp.66-73 (2015) ISSN -0866-8612
 
Báo khoa học 2015 Việt Nam

20 Nguyen The Lam, The semimetal-insulator transistion in the GaSb/InAs heterostructure, JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: 10.18173/2354-1059.2016-0037
Mathematical and Physical Sci., 2016, Vol. 61, No. 7, pp. 98-105
http://stdb.hnue.edu.vn
Báo khoa học 2016 Việt Nam
21 Nguyễn Thế Lâm, Nguyễn Thị Duyên, Thiết kế và sử dụng thí nghiệm ảo để dạy học bài 37 ‘tại sao có gió’ trong môn khoa học 4 ở tiểu học, Tạp chí GD và XH số 70(131) trang 49 51/1/2017 Báo khoa học 2017 Việt Nam
 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn