11:52 EDT Thứ bảy, 18/08/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Lý lịch Khoa học

Nguyen Thi Tham

Thứ hai - 21/09/2015 12:22
I. Bài báo khoa học

1. Nguyễn Thị Thắm: “Năng lượng Casimir trong trường vô hướng phức”, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2013.

2. Tran Huu Phat, Nguyen Thi Tham: “Phase transition and the casimir effect in a complex scalar field one compactified spatial dimension”,  Journal of science of hnue Mathematical and Physical Sci, 2013, Vol. 58, No. 7, pp. 138-146.

II. Đề tài nghiên cứu

1. Nguyễn Thị Thắm (Thành viên): “Tính không ổn định mao dẫn và động lực học của mặt phân cách trong các trạng thái ướt của khí hai thành phần ở nhiệt độ cực thấp”  Đề tài NAFOSTED, mã số FWO.103.2013.09, đang triển khai. 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn