09:10 EDT Chủ nhật, 19/08/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Lý lịch Khoa học

Nguyen Van Duong

Thứ hai - 21/09/2015 12:19
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
 
1. Nguyen Huy Dan, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Nguyen Thi Thanh Huyen, Nguyen Huu Duc, Duong Dinh Thang, Dinh Hoang Long, Nguyen Van Duong, Tran Dang Thanh, Vu Hong Ky, Do Khanh Tung, Luu Tien Hung, Nd-Fe-B- based anisotropic nanocrystalline hard magnetic alloys, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 3 (2012) 015016.
 
2. Dương Đình Thắng, Nguyễn Hải Yến, Phạm Thị Thanh, Đinh Hoàng Long, Nguyễn Văn Dương, Lưu Tiến Hưng và Nguyễn Huy Dân, Kết tinh định hướng và tính chất từ trong băng hợp kim nguội nhanh Nd-Fe-Zr-B, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện KHCNVN, Tập 50 (1A) (2012), tr. 23-29.
 
3. Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Dương Đình Thắng, Nguyễn Văn Dương, Trần Đăng Thành, Nguyễn Huy Dân, Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanocomposite trên cơ sở Sm-Co, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện KHCNVN, Tập 50 (1A) (2012) 50-57.
 
4. Pham Thi Thanh, Luu Tien Hung, Nguyen Hai Yen, Duong Dinh Thang, Nguyen Van Duong, Nguyen Huy Dan, Investigation of microstructure of sintered Nd-Fe-B magnets by using electron microscopy techniques, The 7th International Workshop on ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY (2014).
 
5. D. D. Thang, P. C. Karmaker, S. M. Hoque, N. V. Thanh, N. M. Lam, N. V. Duong, P. T. Thanh, N. H. Yen, N. T. T. Huyen, L.T. Hung and N. H. Dan, Influence Tb and annealing process on magnetic properties of Nd4-xTbxFe71Nb1Co5Cu0.5B18.5 RE-lean hard magnetic nanocomposites, The 7th International Workshop on ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY (2014).
 
6. Nguyễn Văn Dương, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Dương Đình Thắng, Lưu Tiến Hưng, Đỗ Bằng, Nguyễn Huy Dân, ẢNH HƯỞNG CỦA PHA TẠP Ti VÀ Ủ NHIỆT LÊN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỢP KIM TỪ CỨNG Co-Zr-B, HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 9 (SPMS-2015) Tp. Hồ Chí Minh 8-10/11/2015.
  
7. Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Khương Anh, Nguyễn Mẫu Lâm, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Huy Dân, Ảnh hưởng của tỉ phần các hợp chất pha thêm vào biên hạt lên tính chất từ của nam châm thiêu kết Nd-Fe-B, HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 9 (SPMS-2015) Tp. Hồ Chí Minh 8-10/11/2015.
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn