11:52 EDT Thứ bảy, 18/08/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Lý lịch Khoa học

Phan Thanh Hong

Thứ hai - 21/09/2015 12:15
I. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ PHAN THỊ THANH HỒNG
 
1. Vũ Văn Hùng, Nguyễn Quang Học và Phan Thị Thanh Hồng (2004), “Nghiên cứu sự tự khuếch tán trong các bán dẫn bằng phương pháp thống kê mô men”, Những vấn đề hiện đại của vật lý chất rắn, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tập III-A, tr. 121-125.

2. Vu Van Hung, Jaichan Lee, K. Masuda-Jindo and P. T. T. Hong (2006), “Study of Self-Diffusion in Silicon at High Pressure”, Journal of Physical Society of Japan, 75(2), pp. 024601-1-024601-7.

3. Vu Van Hung, Phan Thi Thanh Hong, and Nguyen Thanh Hai (2010), “Study of Self-Diffusion in GaAs Crystal: Temperature Dependence”, Communications in Physics, 20(3), pp. 227-231.

4. Vu Van Hung, Phan Thi Thanh Hong, Bui Van Khue (2010), “Boron and Phosphorus Diffusion in Silicon: Interstitial, vacancy and combination mechanisms”, Proc. Natl. Conf. Theor. Phys., 35 (2010), pp. 73-77.

5. Vu Van Hung and Phan Thi Thanh Hong (2011), “Boron and Phosphorus Diffusion in Silicon: Pressure Dependence”, Proc. Natl. Conf. Theor. Phys., 36 (2011), pp. 154-158.

6. Vu Van Hung and Phan Thi Thanh Hong (2012), “Effect of Strain on Impurity Diffusion in Silicon”, J. Sci. HNUE., Vol. 57, No. 7, pp. 71-78.

7. Phan Thị Thanh Hồng,  Phùng Thị Lan, Hồ Khắc Hiếu (2016), “Hệ số Debye-Waller của kim loại dưới áp suất cao”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Duy Tân, 1(18), tr. 38-43.
 
8. Phạm Thị Minh Hạnh, Phan Thị Thanh Hồng (2016), "Nghiên cứu ảnh hưởng của khuyết tật lên tính chất đàn hồi của Si", Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 43 (tháng 6 năm 2016).


II. DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ THỰC HIỆN CỦA TÁC GIẢ PHAN THỊ THANH HỒNG

 
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt
đầu/Năm
hoàn thành
Đề tài cấp
(NN, Bộ, ngành,
trường)
Trách nhiệm
tham gia trong
đề tài
01 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất cao lên các tính chất cơ nhiệt và cumulants phổ hấp thụ tia X của màng mỏng, siêu mạng kim loại và bán dẫn, vật dẫn ion và kim loại, hợp kim đất hiếm. 2012-2015 NN Thành viên  tham gia
02 Nghiên cứu tính chất nhiệt động của sắt với các pha cấu trúc khác nhau dưới áp suất cao. 2014-2016 NN Thành viên nghiên cứu chủ chốt
03 Nghiên cứu ảnh hưởng của khuyết tật lên tính chất đàn hồi của Si 2015-2016 Trường Thành viên tham gia
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn