09:11 EDT Chủ nhật, 19/08/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Lý lịch Khoa học

Vu Manh Quang

Thứ hai - 21/09/2015 12:23
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

I. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu đã tham gia thực hiện

1. Nghiên cứu chuyển pha từ và hiệu ứng từ nhiệt lớn của một số hợp kim Heusler và nguội nhanh, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 6/2015-6/2017, Tham gia.

2. Nghiên cứu chế tạo các hợp kim có hiệu ứng từ nhiệt lớn ở vùng nhiệt độ phòng, định hướng ứng dụng trong các thiết bị làm lạnh bằng từ trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 1/2014-12/2015, Tham gia.

3. Nghiên cứu công nghệ chế tạo và hiệu ứng nhiệt điện của một số hợp kim Heusler (Zr-Ni-Sn, Ti-Co-Sb...), Viện Khoa học vật liệu, 1/2013-12/2013, Tham gia.

4. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế độ nung ủ lên tính chất từ của vật liệu từ cứng nanocomposite nền Nd-Fe-B, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2011-2012, Tham gia.

5. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hàm lượng liti lên độ dẫn ion của màng mỏng La2/3-xLi3xTiO3 chế tạo bằng lắng đọng chùm tia điện tử, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2009-2011, Tham gia.

II. Danh mục các bài báo

1. N. H. Dan, V. H. Ky, N. C. Kien, L. T. Minh, V. M. Quang, L. V. Hong, N. X. Phuc and Djega-Mariadassou, High coercivity in Nd-Fe-Al based melt-spun ribbons, ournal of Magnetism and Magnetic Materials, 272-276 (2004) 1398-1400.

2. V. H. Ky, N. H. Dan, N. C. Kien, L. T. Minh, V. M. Quang, L. V. Hong, N. X. Phuc and Djega-Mariadassou, Influence of quenching rate on magnetic properties of Nd25Fe30Co30Al10B5, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 272-276 (2004) 1404-1405.

3. Nguyen Huy Dan, Do Tran Huu, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Tran Dang Thanh, Do Thi Quynh Trang, Vu Manh Quang, Nguyen Thi Mai and Do Thi Kim Anh, Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe90-xGdxZr10 melt-spun ribbons, The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2014) – 02 - 06 November, 2014 - Ha Long City, Vietnam.

4. Nguyen Thi Mai, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Dinh Chi Linh, Vu Manh Quang, Do Thi Kim Anh and Nguyen Huy Dan, Magnetic properties, magnetocaloric effect and critical parameters of Ni50Mn50-xSbx ribbons, The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2014) – 02 - 06 November, 2014 - Ha Long City, Vietnam.

5. Nguyễn Hải Yến, Phạm Thị Thanh, Trần Đăng Thành, Đỗ Trần Hữu, Đỗ Quỳnh Trang, Vũ Mạnh Quang, Nguyễn Thị Mai, Đỗ Thị Kim Anh, Nguyễn Huy Dân, Hiệu ứng từ nhiệt và các tham số tới hạn của băng hợp kim nguội nhanh Fe90-xGdxZr10, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (2015).

6. Nguyen Thi Mai, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Dinh Chi Linh, Vu Manh Quang, Do Thi Kim Anh and Nguyen Huy Dan, Magnetic properties, magnetocaloric effect and critical parameters of Ni50Mn50-xSbx ribbons, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 1 (2015) 9-12.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn