11:52 EDT Thứ bảy, 18/08/2018

Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Sinh viên NCKH

Thông báo về Hội nghị "Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc"

Thứ năm - 10/04/2014 04:12
Nội dung công văn về sinh viên NCKH
Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường Đại học Sư phạm Toàn quốc” lần thứ VII sẽ được tổ chức tại Đại học Đà Nẵng, dự kiến vào tháng 10/2014. Cụ thể như sau:
-        Sinh viên thực hiện đề tài, công trình nghiên cứu theo mẫu quy định; không giới hạn lĩnh vực nghiên cứu, số lượng đề tài và công trình tham dự.
-        Các đề tài, công trình có thể do sinh viên độc lập nghiên cứu hoặc có người hướng dẫn khoa học.
-        Các đề tài, công trình phải phù hợp chuyên ngành, bảo đảm các yêu cầu về hình thức, nội dung khoa học, không trùng lặp hay trích lược từ nội dung khóa luận tốt nghiệp.
-        Sinh viên nộp đề tài, công trình tham dự Hội nghị về phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 20/8/2014.