by KVL

Lịch công tác tuần 09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 Từ ngày 08 tháng 10 năm 2018 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018 Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Thứ Hai 08/10/2018 08:30 PH2 – N

LỊCH CÔNG TÁC

by KVL

Lịch công tác tuần 3

  Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Thứ Hai 27/08/2018 08:00 Hội trường 14-8 Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa cho K44 (tiếp tục) Theo Kế hoạch của Phòng CTCT-HSSV 08:00 Trường ĐH

LỊCH CÔNG TÁC

by KVL

Lịch công tác tuần 2

    Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Thứ Hai 20/08/2018 08:00   Theo CV số 589/ĐHSPHN2-ĐT ngày 14/8/2018. SINH VIÊN K44 NHẬP HỌC. Theo công văn 08:30   PH3 Giao ban BGH &

LỊCH CÔNG TÁC