by KVL

STEMY GARDEN

Ngày 25, 26/10/ 2019, STEMY GARDEN thuộc quản lý của khoa Vật lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã được đón những khóa học sinh đầu tiên của khối 6,7 trường THCS Xuân Hòa. STEMY GARDEN mang đến cho học sinh n

CÁC HOẠT ĐỘNG, TIN TỨC - SỰ KIỆN