by KVL

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018 – 2019. Xem file đính kèm.

Ghi chú:

K44 bắt đầu học từ 14/01/2019.

K43 bắt đầu học từ 21/01/2019.

K42 bắt đầu học từ 18/02/2019.

THỜI KHÓA BIỂU, Thông Báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *