by KVL

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NỘP VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 1
KHÓA 21 (2017-2019)

 • Kế hoạch bảo vệ luận văn:

   – Học viên đăng ký bảo vệ luận văn nộp đơn xin bảo vệ luận văn về Khoa trước ngày 06/6/2019.

   – Hồ sơ bảo vệ luận văn nộp tại Khoa Vật lý hạn cuối trước 12/6/2019.

   – Dự kiến sẽ tổ chức bảo vệ luận văn chuyên ngành LL&PPDHBM, Vật lý lý thuyết và Vật lý toán trong khoảng từ ngày 06-21/7/2019.

  Hồ sơ bảo vệ luận văn gồm:

 1. Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3 theo Khung NLNN 6 bậc dành cho người Việt Nam (còn thời hạn 24 tháng)
 2. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ (theo mẫu 01).
 3. 05 cuốn luận văn đóng bìa mềm và 05 tóm tắt luận văn (theo mẫu 07)
 4. Lý lịch khoa học (theo mẫu 02, có xác nhận cơ quan quản lý): Yêu cầu học viên ghi chính xác các thông số họ tên, ngày, tháng, năm sinh làm căn cứ để in bằng tốt nghiệp.
 5. Nhận xét của người hướng dẫn về quá trình làm luận văn của học viên (theo mẫu 04)
 6. Bản sao các công trình khoa học của tác giả (nếu có)
 7. Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có công chứng).
 8. Danh sách giới thiệu Hội đồng chấm luận văn của người hướng dẫn khoa học (theo mẫu 05)

 

 • Một số thông tin liên quan khác:
 1. Học viên chỉ được nộp hồ sơ xin bảo vệ luận văn sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Trường ĐHSP Hà Nội 2: học phí; lệ phí ký túc xá (nếu có ở ký túc xá của Trường), trả sách mượn thư viện.
 2. Sau khi bảo vệ luận văn tối đa 10 ngày, học viên hoàn thành các thủ tục sau:

– Bổ sung, chỉnh sửa luận văn và giải trình bằng văn bản theo ý kiến nêu tại Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận văn về những vấn đề được bổ sung điều chỉnh

– Đóng 01 cuốn luận văn bằng bìa cứng in nhũ theo mẫu 7 (gồm: luận văn thạc sĩ, bản sao Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận văn, Bản giải trình vào phần cuối luận văn), 1 cuốn tóm tắt, 1 đĩa CD chứa luận văn dưới định dạng PDF, để nộp Thư viện nhà trường.

 1. Hoàn thành các thủ tục này học viên được cấp Giấy xác nhận tốt nghiệp và Bảng điểm toàn khóa học.

 

           Các mẫu đơn và biểu mẫu tải về từ website khoavatly.hpu2.edu.vn/ĐÀO TẠO/CÁC BIỂU MẪU

Thông Báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *