by KVL

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội nghị khoa học và Hội nghị học tập sinh viên

năm học 2018-2019

 

Kính gửi:    Các thầy, cô trong khoa Vật lý

Thân gửi:   Các bạn sinh viên

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 – 2019, khoa Vật lý tổ chức Hội nghị khoa học và Hội nghị học tập sinh viên năm học 2018-2019, dự kiến vào đầu tháng 5 năm 2019.

  1. Mục đích của Hội thảo khoa học và Hội nghị học tập

– Trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018 – 2019.

– Hội thảo là diễn đàn để công bố, trao đổi, thảo luận những kết quả nghiên cứu mới của các sinh viên, là nơi để trao đổi về kinh nghiệm trong nghiên cứu và học tập Vật lý.

  1. Nội dung của Hội thảo

          – Báo cáo về kinh nghiệm tổ chức, giải pháp thúc đẩy hiệu quả học tập và hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên,

– Công bố các nghiên cứu mới của sinh viên về các lĩnh vực: khoa học cơ bản, lý luận dạy và học vật lý, kinh nghiệm học tập và trải nghiệm sư phạm.

  1. Thành phần tham dự

– Đại biểu mời, toàn thể sinh viên khoa Vật lý.

  1. Địa điểm và thời gian tổ chức Hội thảo

Địa điểm: Hội trường, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Thời gian (dự kiến): đầu tháng 5/2019

  1. Yêu cầu của báo cáo

– Để đảm bảo số lượng cũng như chất lượng báo cáo tham dự Hội thảo, BTC yêu cầu bắt buộc các lớp như sau:

  1. i) Đối với K42, K43, K44 mỗi lớp tối thiểu 01 báo cáo
  2. ii) Đối với K41, mỗi nhóm sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tối thiểu 01 báo cáo. Mỗi thầy/cô hướng dẫn được tính một nhóm.

– Toàn bộ bài viết dài không quá 4 trang, được đánh máy trên khổ giấy A4; phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 12; cách trên 2,5 cm; dưới 2,5 cm; lề trái cách 3,0 cm; lề phải cách 2cm, dãn dòng Multiple 1.3. Các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latinh.

– Bài viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh, có cấu trúc theo thứ tự như sau: Tên bài (chữ in hoa); họ tên tác giả và tên đơn vị lớp; tóm tắt (mỗi tóm tắt không quá 10 dòng); từ khóa: 3 – 5 từ; nội dung bài báo (đặt vấn đề, nội dung nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận); tài liệu tham khảo.

– Tài liệu tham khảo được đánh số đặt trong ngoặc vuông, cách ghi như sau:

+ Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo thì cách viêt là: Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành, Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo), Nhà xuất bản, Năm xuất bản.

+ Đối với các tài liệu là bài báo thì cách viết là: Tên tác giả, “Tên bài báo”, Tên tạp chí, Tập (số), Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Số trang (từ trang – đến trang).

  1.  Thời gian gửi bài

– Bài gửi toàn văn trước ngày 30/4/2019.

– BTC sẽ gửi phản biện và lựa chọn những bài có chất lượng tốt đăng trong Nội san khoa Vật lý “Transactions on Physics”.

  1. Địa chỉ liên hệ

– Địa chỉ nhận báo cáo: quynhlk@gmail.com

– Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Lê Khắc Quynh, Trợ lý Thiết bị & NCKH Khoa Vật lý, điện thoại: 0983104033 hoặc tham khảo trên website: http://khoavatly.hpu2.edu.vn/

Ban Tổ chức kính đề nghị các thầy/cô hướng dẫn KLTN hướng dẫn sinh viên làm KLTN của nhóm mình thực hiện tối thiểu 01 báo cáo có chất lượng.

Đề nghị BCH Liên chi, lớp trưởng các lớp thông báo rộng rãi tới các bạn sinh viên tham dự Hội thảo.

Các báo cáo được Ban tổ chức phê duyệt sẽ được hưởng các quyền lợi về cộng điểm rèn luyện và các ưu tiên khác.

Trân trọng!

Thông Báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *