by KVL

Khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019 (K21) như sau: 
    1. Mỗi học viên phải nộp 06 cuốn đề cương luận văn có xác nhận của Người hướng dẫn khoa học tại bìa lót của đề cương

        * Thời gian nộp đề cương luận văn thạc sĩ:  trước ngày 22/11/2018

       (Lớp trưởng tập hợp đầy đủ đề cương của các học viên trong lớp nộp về văn phòng Khoa Vật lí theo thời gian trên)
        * Lịch xét duyệt đề cương dự kiến: 8h00, Thứ  bảy ngày 08/12/2018

           Địa điểm: Tầng 2 Nhà học thí nghiệm
     2. Một tuần sau khi họp duyệt đề cương, yêu cầu mỗi học viên nộp 01 cuốn đề cương đã được hiệu chỉnh theo ý kiến của Hội đồng thông qua đề cương (có xác nhận của Người hướng dẫn khoa học) về về khoa để lấy căn cứ ra quyết định công nhận đề tài luận văn và cử người hướng dẫn khoa học.

Thông Báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *