by KVL

Thông báo về việc làm KLTN cho sinh viên K41

  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 KHOA VẬT LÝ THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SV K41 1. ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (KLTN) Tích lũy đủ tối thiểu 100 tín chỉ và đạt điểm chung bình tích

Thông Báo