by KVL

Thông báo bảo vệ luận văn cao học K20

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 KHOA VẬT LÝ   THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NỘP VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 2 KHÓA 20 (2016-2018)   Kế hoạch bảo vệ luận văn: – Học viên đăng ký bảo vệ luận văn nộp đơn xin bảo

Thông Báo

by KVL

Thông báo về việc bảo vệ đề cương K21

Khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019 (K21) như sau: 1. Mỗi học viên phải nộp 06 cuốn đề cương luận văn có xác nhận của Người hướng dẫ

Thông Báo