by KVL

Ngày sư phạm khoa Vật lý năm 2020

Ngày sư phạm khoa Vật lý năm học 2020 – 2021 Đến hẹn lại lên, Thầy và Trò khoa Vật lý lại tưng bừng, hứng
khởi với hội thi “Ngày sư phạm khoa Vật lý” năm học 2020 – 2021 Năm nay số đội tham dự là 4 độ

TIN TỨC - SỰ KIỆN